Coaching og stresshåndtering

Forskellige former for samtaleforløb med fokus på erhversrelaterede problemstillinger


Coaching og indsatsoptimering

I et coachingforløb arbejdes med de problemstillinger, udfordringer og målsætninger den enkelte oplever i sit arbejdsliv. Coaching handler om at stimulere, anspore og udvide betragtninger og perspektiver i relation til forskellige arbejdsmæssige udfordringer og problemstillinger. I et coachingforløb arbejdes med at optimere og effektivisere din indsats eller performance med udgangspunkt i dine særegne styrker og vanskeligheder. 


Stresshåndtering

I moderne virksomheder bliver der stillet store krav til medarbejderne i form af effektivisering, faglig kunnen, omstillingsparathed og meget mere. I nogle tilfælde trues virksomheder af nedskæringer eller omstruktureringer og i andre tilfælde vælger virksomheden at omlægge væsentlige indsatsområder. For medarbejderne kan det være en stor udfordring at navigere i de konstante udfordringer en moderne virksomhed stilles overfor. Dygtige medarbejdere har ambitioner og stiller krav til sig selv, og samtidig har vi alle individuelle forhold der kan gøre os usikre eller volde os vanskeligheder. Når forskellige ændringer eller usikkerhedsmomenter i form af eksempelvis nedskæringer eller omstruktureringer præsenteres i en virksomhed, kan det give anledning til stress eller stresssymptomer. Det er alment kendt at jo tidligere der sættes ind overfor stress og stresssymptomer, desto hurtigere vil medarbejderen kunne fortsætte eller genoptage sit arbejde.

Såvel virksomheder som privatpersoner kan henvende sig med henblik på stressforebyggelse, stresshåndtering og egentlig stressbehandling. For virksomheder er der mulighed for at indgå forskellige aftaler. Ring og hør nærmere hvis det har interesse.