Supervision - psykologer og andre faggrupper

Supervision i gruppe eller individuelt tilbydes psykologer med henblik på autorisation samt til de fleste øvrige faggrupper indenfor psykologiske, psykiatriske, pædagogiske og sundhedsfaglige områder


Formål og metode

Supervision er en væsentlig del af en række grund- og videregående uddannelser indenfor eksempelvis psykologiske, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. Udover at være med til at skabe et solidt fagligt fundament, sikrer supervision en fortsat udvikling og udvidelse af fagpersonens professionelle og uddannelsesmæssige færdigheder.

Supervision er en metode, hvor der skabes rum til faglig og personlig udvikling. I supervision arbejdes der med såvel faglige problemstillinger som personlige udfordringer uden at her er tale om egentlig terapi. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Supervision har til formål at opbygge og udvide supervisandens faglige fundament, samt skabe større overblik over de udfordringer og problemstillinger der arbejdes med. Samtidigt vil supervisionen hjælpe til at udfolde forståelses- og handlemulighederne overfor de præsenterede arbejdsopgaver, hvilket vil optimere supervisandens faglige færdigheder samt give inspiration og større glæde i arbejdslivet.


Målgruppe 

Supervision tilbydes enkeltpersoner eller grupper ved private såvel som offentlige institutioner, hvor der arbejdes med psykologiske, pædagogiske, social og sundhedsfaglige problemstillinger. Det kunne eksempelvis dreje sig om psykologer, socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykoterapeuter eller andre behandlere, konsulenter, kontaktpersoner, ledere eller lederteams.