Psykologiske undersøgelser - børn, unge og voksne

Forskellige former for psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne - herunder børnesagkyndige undersøgelser, kognitive undersøgelser, forældreevneundersøgelser eller undersøgelser af personligheden eller familien i mere bred forstand


Børn og unge

Psykologiske undersøgelser af børn og unge vil oftest foregå efter henvendelse fra en offentlig eller statslig instans, men også privatpersoner er velkomne til at henvende sig. Undersøgelserne er typisk rettet mod børn og unge i alderen 6-19 år, der på forskellig vis udviser problematisk udvikling og/eller bekymringsvækkende adfærd.


Voksne

Psykologiske undersøgelser af voksne er oftest rettet mod afklaring af forskellige evner eller ressourcer såsom forældreevne eller arbejdsevne i relation til revalidering, pension m.v. Psykologiske undersøgelser kan også benyttes i tilfælde, hvor man har brug for at afklare om forskellige former for neurologiske eller kognitive forstyrrelser ligger til grund for en given adfærd. I disse tilfælde udføres den psykologiske undersøgelse for at kunne tilrettelægge den mest hensigtsmæssige behandlingsindsats.


Tilrettelæggelse

Alle undersøgelser tilrettelægges og tilpasses i forhold til den konkrete henvendelsesårsag og den eller de involverede. Når det vurderes relevant vil undersøgelsen indbefatte anerkendte psykologiske tests, som på forskellig vis kan udvide indsigten i den eller de involveredes problemstillinger og ressourcer. 


Formål

En psykologisk undersøgelse kan have forskellige formål, men i de fleste tilfælde er målet at skabe større forståelse for den eller de involveredes særlige intellektuelle og personlighedsmæssige udvikling og adfærd med henblik på vurdering og tilrettelæggelse af specifik hjælpeforanstaltning eller psykoterapeutisk indsats.