Martin Morsing, PhD og Cand.psych. Aut

Som klinisk psykolog og forsker i klinisk psykologi er jeg særligt optaget af tilbundsgående kvalitativ psykoterapi funderet i akademisk forskningspraksis 


Akademisk og forskningsmæssig baggrund

Jeg er autoriseret psykolog (Cand.psych. Aut) af Psykolognævnet, hvilket betyder, at jeg efter min kandidatgrad i psykologi har gennemgået en flerårig efteruddannelse, der har til formål at sikre og kvalificere mine psykologiske ydelser.  

I 2013 blev jeg tildelt PhD graden i psykologi på baggrund af min afhandling 'Fravær og selvskade - en klinisk undersøgelse'. 

Min forskning tager udgangspunkt i den kliniske eller psykoterapeutiske relation, og jeg interesserer mig i den forbindelse særligt for, hvordan det egenartede eller individuelle viser sig i det alment menneskelige og omvendt. I forskningsmæssig sammenhæng kan det være en vanskelig bedrift at bevare det kliniske blik for det enestående eller enkeltstående i kombination med de krav og betingelser en seriøs akademisk forskning henholder sig til. Derfor er det en stor ære for mig, at jeg er blevet tildelt Imre Szecsödys internationale forskningspris 2014 på baggrund af min PhD-afhandling ’Fravær og selvskade – en klinisk undersøgelse’, hvor jeg netop har kombineret et længerevarende og tilbundsgående psykoterapeutisk arbejde med akademisk forskning.

Psykoterapi og andre kliniske psykologydelser funderet i videnskabelig akademisk praksis sikrer et højt fagligt niveau. Som forsker i klinisk psykologi er jeg velfunderet indenfor en række kliniske og psykoterapeutiske områder samt efteruddannet til selv at uddanne kliniske akademiske psykologer.