Psykoterapi - børn, unge og voksne

I psykologisk praksis ved Martin Morsing arbejdes psykoterapeutisk med børn, unge og voksne i individuel såvel som gruppeterapeutisk henseende 


Forløb

Psykoterapeutiske forløb tilrettelægges og foregår på meget forskellig vis, ligesom varigheden kan være af stor variation. Nogle forløb er kortvarige og afgrænsede, mens andre kan strække sig over flere år med varierende mødefrekvens. Opstarten af et psykoterapeutisk arbejde indledes med 1-2 visiterende samtaler, hvor rammerne for forløbet aftales. 


Individuel

Individuel psykoterapi er et personligt og indsigtsgivende arbejde, hvor aktuelle relationer, fortid såvel som relationen til terapeuten udforskes og udfordres med intention om at forandre de relationelle, følelsesmæssige eller personlige vanskeligheder klienten oplever. 


Par & gruppe

Par- og gruppeterapi tager udgangspunkt i de relationelle mønstre samt de vanskeligheder parret eller gruppen kan opleve. Individuelle forhold vil også blive behandlet, men hovedsagligt med udgangspunkt i den betydning eller dynamik disse forhold har for parret eller gruppen som helhed.


Familie

Familieterapi er som par- eller gruppeterapi rettet imod familien som gruppe. I enhver familie eksisterer særlige relationer og dynamikker, og målet med familieterapien er at ændre de interaktionsmønstre, der besværer eller fastholder familien på uhensigtsmæssig vis. Familieterapi kan også handle om helt konkrete forhold eller vanskeligheder som eksempelvis barnet eller den unge oplever i sin hverdag, men hvor familien som helhed tænkes at kunne afhjælpe situationen eller tilstanden.